Cüneyt Arkın dükkanı
Üye girişi Üye olSiteye Üye Ol Arkın MarketArkın Market Detaylarım  

Cüney Arkın / Google Arama Motoru

Geri Dön Hızlı Erişim      Oku

Bilim Araştırma Vakfı'nın kültür ve sanat anlayışı
Kültürlü, sanatsever, estetik değerlere önem veren bir gençlik yetiştirme, BAV’ın öncelikli hedeflerindendir. Çünkü hiç şüphesiz kültür ve sanat toplumların eğitiminde kilit bir öneme sahiptir. 

Milletimizi her konuda olduğu gibi, sanata yönelme konusunda da teşvik eden kişi Atatürk’tür. Hayatı boyunca, sanata, estetiğe verdiği değer ve şu sözüyle vecizeleşen ifadeleri onun sanat ve sanatçı konusundaki hassasiyetinin en güzel göstergesi olmuştur: “Hepiniz milletvekili  olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz... Fakat sanatkar olamazsınız.” 


Bunun en güzel örneğini, yine bizzat Atatürk’ün şahsında ve günlük yaşantısında bulmak mümkündür. Giyiminden oturduğu eve ve hareketli yaşamı boyunca bulunduğu birçok mekana kadar, estetik güzelliklerin üzerinde durmuştur. Yine Atatürk, sanattan uzak bir milleti “hayat damarlarından biri kopmuş” bir topluluğa benzeterek  insan ruhunun gelişiminde, manevi açıdan ufkunun genişlemesinde sanatın ne derece önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Gerçekten de, estetikten uzak, “sanatsız kalmış” bir ulusun çağdaş uygarlık düzeyini yakalamasından söz etmek imkansızdır. 
BAV bugüne kadar, çeşitli etkinliklerle Atatürk’ün kültür, sanat ve estetik konusuna verdiği önemin üzerinde durmuştur. Büyük Önder Atatürk’ün tarif ettiği modeli tamamen üzerlerinde barındıran  BAV üyeleri, Atatürkçülüğün manasını bilen, onun gibi estetik ve sanattan anlayan, şık giyimli, kültürlü, nezih, kibar kişilerdir. Üyelerimizin yeniden canlandırmaya çalıştıkları bu örnek yapının bugün kamuoyunda geniş yankı bulması ve birçok gencimiz tarafından benimsenmiş olması, BAV’ın başarısının bir diğer göstergesi olmuştur. 

BAV’ın İstanbul Sheraton Oteli'nde düzenlediği  "Atatürk ve Sanat" konulu konferans bu etkinliklerin ilkidir. Konferansa Vasfi Rıza Zobu, Safiye Ayla, Hulusi Kentmen, Bedia Muvahhit, Atilla Dorsay, Başar Sabuncu, Cüneyt Arkın, Arif Keskiner, Uğur Yücel gibi sanatçılar katılarak Atatürk'ün sanata bakış açısını en güzel biçimde ortaya koymuşlardır. 

BAV'ın bu konulardaki faaliyetlerine bir diğer örnek olarak Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı'nın ele alındığı bir diğer konferans verilebilir. Bu konferans da  Prof. Dr. Cahit Tanyol, Prof. Dr. Cevat Çapan, Tarık Buğra, N.Ahmet Banoğlu, Erdal Öz, İlhami Soysal, Hasene Ilgaz, Firuzan gibi birçok yazar, bilimadamı ve şairlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Konuşmacılar Atatürk'ün Milli Edebiyatı'na verdiği değeri ve gençliğin Atatürkçü düşünceye sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

BAV'ın bu panel ve konferansların yanında bir diğer faaliyeti de ortadereceli okullar arasında çeşitli tarihlerde düzenlediği resim ve şiir yarışmalarıdır. Bu yarışmalarla gençliğin Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkması ve  bu konuda ortaya yeni ürünler koyması hedeflenmiştir. 

“Atatürk Portresinin Yorumu”, “Güzel Türkiyem”, “Bosna Hersek ve Dünya Barışı” ve “Atatürk ve Çağdaş Türkiye” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları sonucunda, dereceye giren ve mansiyon kazanan öğrenciler, çeşitli ödüller verilerek teşvik edilmiştir. 

http://www.bilimarastirmavakfi.org/hizmet/hzm09.html